Privacy policy

 1. OCHRANA SOUKROMÍ
  1. Tento web, dostupný pod názvy domén www.li-yoga.com, Vám přináší společnost LIYOGA Ilona Gančarová. Pokud navštívíte tento web, můžeme Vaše osobní údaje shromáždit a zpracovat.
  2. Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam a sdílené údaje zpracováváme s patřičnou opatrností. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, kdy zpracováváme, jaký typ osobních údajů, důvod, proč zpracováváme Vaše údaje a právní důvody, na nichž jsou založeny. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny operace zpracování osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek.
  3. Tento web používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku zařízení a obsahují určité informace a někdy i osobní údaje. Pluginy pro sociální média jsou malé části softwaru, které jsou vyvíjeny a dodávány poskytovateli služeb sociálních médií. Pokud chcete více informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na naše zásady týkající se souborů cookies.
  4. Pokračováním v používání našeho webu uznáváte, že Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme způsobem vysvětleným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 1. VŠEOBECNÉ
  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Ilona Gančarová

   Podlesí 475/8, 466 04, Jablonec nad Nisou  IČO: 45992703

  2. Jsme správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím našich webových stránek. Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailové adresy liyogacz@gmail.com
  3. Podmínky v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou výslovně definovány, aby měly pokaždé stejný význam.
  4. Vyhradili jsme si právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. V případě změn budete vždy informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem. Přesto doporučujeme občas tyto zásady ochrany osobních údajů konzultovat.
 1. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SBÍRÁME
  1. Při každé návštěvě našeho webu shromažďujeme:
   • Technické informace týkající se zařízení, která používáte, jako je Vaše IP adresa, typ prohlížeče, zeměpisná poloha, operační systém.
   • Informace týkající se Vašeho chování při surfování, například délka prohlížení, odkazy, na které kliknete, stránky, které prohlížíte, nebo kolikrát stránku navštívíte.
   • Pokud vyplníte kontaktní formulář zveřejněný na našem webu, shromažďujeme:
    • Identifikační údaje, které nám poskytujete, jako je Vaše jméno a e-mailová adresa;
    • Obsah Vaší zprávy nebo otázky a technické podrobnosti komunikace, například s kým jste se v naší společnosti kontaktovali, datum, čas atd.;
    • Vaše preference týkající se použitých komunikačních prostředků;
    • Další osobní údaje, které s námi sdílíte.
   • Pokud si vytvoříte účet, shromažďujeme:
    • Adresa, například poštovní směrovací číslo;
    • Telefonní čísla;
    • Číslo účtu.
   • Pokud s námi uzavřete dohodu, shromažďujeme:
    • DIČ;
    • Dodací a / nebo fakturační adresa.
   • Osobní údaje uvedené výše dostáváme přímo od Vás. Je možné, že dostáváme informace o Vašich preferencích a chování při surfování od našich partnerů, jako je Google. Pokud byste chtěli získat více informací o způsobu, jakým tyto strany zpracovávají, a zpřístupnit Vaše osobní údaje ostatním, musíte se seznámit se svými zásadami ochrany osobních údajů.
     
 2. ÚČELY, PRO KTERÉ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A LEGISLATIVA, KTERÉ SE TO TÝKÁ

  Vaše osobní údaje shromažďujeme vždy podle konkrétního cíle, který je odůvodněn na základě právní legislativy. Důvod, za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje a právní důvod, proč k tomu dochází, je vysvětlen níže.
   

  Cíle

  Právní legislativa

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout konkrétní informace o našich produktech a službách, o které jste nás požádali prostřednictvím webu, e-mailem, telefonem, faxem nebo jinými sociálními médii.

  Abychom před uzavřením dohody učinili nezbytná opatření, můžeme zpracování Vašich osobních údajů založit na nezbytnosti provedení dohody nebo na tom, abychom mohli přijmout určitá opatření týkající se Vaší žádosti o uzavření dohody.

  Vaše osobní údaje zpracováváme, když kupujete produkty.

   

  Tato zpracovatelská činnost je nezbytná k tomu, aby bylo možné dohodu uzavřít.

  Rádi bychom Vás také informovali o našich produktech a službách. Před odesláním propagační akce, nabídky, informací, informačního bulletinu e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem Vás vždy požádáme o výslovný souhlas, s výjimkou případů, kdy jste skutečný zákazník a již jste od nás podobné zboží nebo služby nakoupili.

  Tato zpracovatelská činnost je založena na dohodě s Vámi.

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili zákonné povinnosti nebo jakoukoli přiměřenou žádost příslušného orgánu, včetně orgánu pro ochranu údajů.

  Z naší vlastní iniciativy mohou být Vaše osobní údaje zaslány policii nebo soudním orgánům jako důkaz, nebo pokud existuje oprávněná domněnka, že jste se dopustili deliktu nebo trestného činu pomocí naší webové stránky.

  Tato zpracovatelská činnost je nezbytná pro dodržování zákonných povinností, které máme.

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili statistické analýzy, abychom zlepšili naše webové stránky, reklamy, produkty a služby a vyvíjeli nové produkty a služby.

  Tato zpracovatelská činnost je založena na našem oprávněném zájmu. Naše oprávněné zájmy, které odůvodňují zpracování Vašich osobních údajů, jsou:

  • Neustálé zlepšování našich webových stránek, sociálních médií, produktů a služeb, aby bylo zajištěno, že Vám nabízíme ty nejlepší služby;
  • Chraňte náš web a sociální média před zneužitím a nezákonnými činnostmi;
  • Marketing a propagace našich produktů, služeb, značek a našich aktivit obecně.

   

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, abychom Vám poskytli více osobních údajů a reklam, upravené informační bulletiny, propagační akce a další komerční zprávy od nás nebo našich vybraných partnerů.

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovat, abychom informovali třetí stranu o převzetí, transakci nebo fúzi touto třetí stranou, i když má tato strana sídlo mimo Evropskou unii.

  Můžeme zpracovat Vaše osobní údaje, abychom chránili naše oprávněné zájmy, zájmy našich partnerů nebo třetích stran, pokud lze Vaše používání webu považovat za (a) porušení zásad cookies nebo jiného duševního vlastnictví jakéhokoli jiného práva třetí strany, (b) představuje hrozbu pro bezpečnost nebo integritu naší webové stránky nebo vůči nám nebo vůči systémům našich partnerů, subdodavatelů způsobených viry, trojskými koňmi, spywarem, malwarem nebo jinými typy škodlivého cypher, nebo (c) je-li Vaše používání webové stránky jakýmkoli způsobem nenávistné, diskriminační, obscénní, rasistické, nezákonné nebo nevhodné jiným způsobem.

   
 3. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Důvěřujeme externím zpracovatelům, že Vám nabídnou web a zpracování osobních údajů podle našich pokynů. Tito externí zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pouze naším jménem a na naši výslovnou písemnou žádost.
  2. Garantujeme, že všechny naše externí strany jsou pečlivě vybrány a jsou povinny chránit bezpečnost a integritu Vašich osobních údajů.
  3. Vaše osobní údaje neodesíláme jasně identifikovatelným způsobem jiné třetí straně, než která jsou uvedena v článcích 5.1 a 5.2, bez Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem. Je však možné, že anonymní data přenášíme dalším organizacím, které tyto údaje používají ke zlepšení našich služeb a produktů, jakož i k úpravě našeho marketingu a nabídky našich služeb a produktů.
    
 4. UMÍSTĚNÍ A PŘENOS
  1. Vaše osobní údaje v zásadě zpracováváme v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Je možné, že Vaše osobní údaje předáme organizaci mimo EHP v rámci účelu zpracování uvedeného v článku 4. Pokud jsou Vaše osobní údaje předávány organizacím mimo EHP, musí být přijata příslušná preventivní opatření, která zaručí bezpečnost tohoto převodu. Tato opatření zahrnují:
   • skutečnost, že Země, ve které se příjemce osobních údajů nachází, má právní předpisy, které poskytují stejnou ochranu, jakou nabízí EHP;
   • dohoda mezi námi a subjektem mimo EHP, která v případě potřeby zahrnuje vzorové doložky rozhodnutí Evropské komise 2004/915 / CE nebo 2010/87 / EU.
  2. Můžeme přenášet anonymní nebo agregovaná data do organizací mimo EHP. Pokud k takovému přenosu dojde, ujišťujeme Vás, že jsou přijata opatření k zajištění bezpečnosti a integrity dat a v tomto ohledu respektující Vaše práva.
    
 5. ZÁRUKA KVALITY
  1. Děláme vše pro to, abychom zpracovali Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s cíli popsanými v článku 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány tak dlouho, jak je třeba k dosažení cílů uvedených v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo dokud nezrušíte souhlas s používáním Vašich osobních údajů. Tím byste měli vzít v úvahu, že odvolání Vašeho souhlasu může způsobit, že již nebudete moci používat celý web nebo jeho část. Vaše osobní údaje de-identifikujeme, pokud již nejsou nutné pro dosažení cílů uvedených v článku 4, s výjimkou:
   • Pokud je pro nás nebo pro třetí stranu zásadní význam, aby Vaše osobní údaje byly identifikovatelné;
   • Pokud existuje zákonná povinnost nebo exekutivní nebo soudní příkaz, který nám brání v identifikaci Vašich osobních údajů.
  3. Přijímáme příslušná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i proti ztrátě, padělání nebo zničení. Naši zaměstnanci nebo zpracovatelé třetích stran mají přístup k Vašim osobním údajům pouze tehdy, je-li to nutné a jsou podrobeni přísné důvěře. Na druhé straně chápejte, že bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů jsou závazky, které nemusí být vždy zaručeny.
    
 6. VAŠE PRÁVA
  1. Máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Vyhrazujeme si právo účtovat administrativní náklady za více žádostí o přístup k pověření, které způsobují vysoké náklady nebo škodu.
  2. Máte právo požádat o bezplatnou opravu Vašich osobních údajů, které nejsou správné. Žádost o opravu musí obsahovat důkaz o nepřiměřené nebo nepravdivé povaze údajů, u nichž se oprava požaduje.
  3. Máte právo odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním Vašich údajů, v takovém případě se použije článek 7.2.
  4. Máte právo požádat o odstranění Vašich osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí v souvislosti s cíli uvedenými v článku 4 nebo pokud zrušíte autorizaci. Tím musíte vzít v úvahu, že Vaše žádost o odstranění bude u nás vyvážena proti:
   • našim zájmům nebo zájmům třetích stran;
   • právnímu závazku nebo výkonnému nebo soudnímu příkazu, které mohou být v rozporu s takovým odstraněním.
  5. Můžete také požádat o omezení zpracování Vašich údajů namísto jejich odstranění, pokud a kdy (a) napadnete správnost údajů, (b) zpracování údajů je nezákonné nebo (c) data již nejsou zapotřebí k dosáhnout cílů uvedených v článku 4, ale tyto údaje potřebujete k obraně svého postavení v rámci zákona.
  6. Máte právo oponovat zpracování Vašich osobních údajů, pokud můžete prokázat, že existují závažné a odůvodněné důvody související se zvláštními okolnostmi, které takový protest odůvodňují. Pokud je zpracování způsobilé pro přímý marketing, máte právo proti tomuto zpracování bezplatně vznést námitky.
  7. Máte právo požádat nás o strukturovaný, běžně používaný a čitelný formát všech Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.
  8. Pokud chcete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete poslat e-mail na otahal@herbavita.eu. Každá taková žádost musí jasně uvádět právo, které chcete uplatnit, a v případě potřeby důvod. Musí také být opatřena datem, podepsána a musí obsahovat digitální kopii platného průkazu totožnosti, který prokazuje Vaši totožnost. Pokud používáte kontaktní formulář, můžeme požádat o podepsané potvrzení a platný doklad totožnosti.

   Potvrzení přijetí Vaší žádosti potvrdíme co nejdříve. Je-li žádost platná, Vaši žádost co nejdříve přezkoumáme a odpovíme do třiceti (30) dnů od přijetí žádosti.

   Máte-li stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů námi, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem, jak je uvedeno výše.

   Pokud je naše odpověď neuspokojivá, máte příležitost podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů. V zásadě jde o belgický výbor pro ochranu soukromí. Další informace naleznete na webové stránce http://www.privacycommission.be.